VÀI ẤN PHẨM GẦN ĐÂY

Thiết kế như một chuyến du hành vào đa vũ trụ, nơi mà mỗi nơi mình đặt chân là một chân trời ý tưởng mới và luôn tìm kiếm những điều nằm ngoài giới hạn hiện tại. Đôi khi điều đó tạo nên áp lực, căng thẳng, nhưng, nhiều khi áp lực, căng thẳng, ta lại cần nó như một thứ mà bản chất và tâm hồn không thể thiếu.

Key Visual

FPT Edu Tích Tịch Tình Tang

Key Visual

FPT Edu Experience Space's Project

Key Visual

FES-Camp 1: Content Creator

Music Artwork với AC. Xuân Tài, ft. Dinh Khanh Linh

Key Visual

F-Talent 2020

▶️ Này làm chơi thôi

Show Poster với Kiwi ◀️

Key Visual

FPT University Student's House

Key Visual

FPT University HCMC's Project