nhiệt tình, tích cực, dũng cảm là những gì người ta nói về cung Nhân Mã

I'm a Sagittarius

with more than that

🎵 Hôm nay mình nghe:

chill với project

chill với hình

chill với web

chill với crew

chill với clip

LET'S DO SOMETHING TOGETHER

by the way, I was born in 1998.